Numerologieboek

'Een mystieke reis langs de getallen'

Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk

Op een boeiende, mystieke reis langs de getallen vanaf de Oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk neemt de auteur je mee langs een grotendeels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven in de vroegere mysteriescholen. Wat is de verborgen betekenis van getallen in de Kabbala, in de Bijbel en in andere oude geschriften? Wat leerde Pythagoras aan zijn leerlingen? Hoe onthullen getallen het proces van de schepping van de aarde en het leven van de mensheid in de dualiteit?  Dit uitgebreide boek relateert  oeroude, verborgen wijsheid aan eigentijdse ontwikkelingen en toepassing in het leven van alledag.

Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen werd onderwezen, is telkens wanneer de mensheid er aan toe was om de zin ervan in te zien, stukje bij beetje onthuld. In deze Aquariustijd kunnen we steeds dieper gaan ontdekken dat de oude getallenleer een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem is. Getallen zijn dan ook  bakens van Licht die ons leiden op onze levensweg, dwars door de chaos en verwarring die we in deze tijd  ervaren heen.

Dit boeiende Numerologieboek geeft een intrigerend verslag van een mystieke reis, die we ook innerlijk kunnen maken omdat de oude mysteriën ook nu nog diep doorwerken in ons menselijke bewustzijn. Met behulp van uniek overgeleverd materiaal worden antwoorden gevonden op onder andere bovenstaande vragen. Je vindt veel uitgewerkte voorbeelden van de praktische toepassing van de getallenleer in het hier en nu.  Zowel aan de hand van de levens van inspirerende personen als Mahatma Ghandi, Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson en Angelina Jolie als van ‘gewone mensen’ in het dagelijkse leven.


In dit Numerologieboek ontdek je ook je eigen getallen en hun betekenis! Het zijn je sleutels tot zelfrealisatie en het vinden van je bestemming en je levenslessen. Dat wat je hier komt doen, en wat hebt te leren in je leven.  Jouw unieke getallen vertellen over je ziel, je persoonlijkheid, levenslessen, levensdoel en je relaties.  Je leert je eigen Numeroscoop te maken en zo een volledig overzicht te krijgen van de betekenis van je getallen en de relaties en interactie tussen de verschillende levensgebieden. Het biedt ook diepgaand inzicht in de omstandigheden in je leven en de keuzes die passend voor je kunnen zijn om als authentiek mens te leven en je leven vorm te geven zoals dat bij jou past.

Handboek voor coaching en begeleiding

Dit boek is zeer geschikt als handboek voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken omdat je via een unieke, simpele methode aan de hand van de geboortedatum de getallen voor anderen kunt berekenen en duiden. Dit geeft snel helder inzicht in een persoon en zijn levensthema’s en hoe daarmee om te gaan als begeleider  of coach.

Kosten €20,00 exclusief verzendkosten.

Lees alles over de getallen

Alles over de mystieke getallenleer en de praktische toepassing in jouw leven vind je in dit boeiende Numerologieboek!
bestel nu het boek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram