Wat zeggen de media ...

Happinez

Een mystieke reis langs de getallen : vanaf de oudheid tot in het aquariustijdperk

Recensie

Ook als de lezer denkt niets te hebben met rekenen en wiskunde, kan dit boek een vernieuwde kennismaking zijn met getallen. Want elk getal heeft een eigen, innerlijke betekenis en kan dienen als een bron van informatie en inspiratie. Je kunt getallen zien als een algoritme van de schepping. De getallenleer of numerologie is al eeuwenoud en met enige oefening bijzonder toegankelijk. Dit boek bevat naast een uitgebreide beschrijving van alle getallen, ook een deel waarin de praktische toepasbaarheid van de getallen behandeld wordt. Aansprekende voorbeelden van beroemdheden als Nelson Mandela, Barack Obama en Angelina Jolie, worden zorgvuldige geanalyseerd. Dat schept veel duidelijkheid over de methode, zodat je als lezer ook makkelijk zelf aan de slag kunt gaan om zo je eigen getallen te berekenen. Die getallen kunnen helpen om ons potentieel te ontdekken en onze diepste verlangens vorm te geven. Want hoewel een mens meer is dan een getal, kunnen getallen veel zeggen over de mens. Auteur is numeroloog, docent en als holistische coach verbonden aan het Centrum voor Mensontwikkeling en Spiritualiteit. Boek over Numerologie waarbij de auteur verder borduurt op de eeuwenoude getallenleer, maar deze ook doortrekt naar de toekomst en een nieuw meestergetal (55) introduceert.

J. Hofte

De verborgen wijsheid van getallen

Volgens de Numerologie beschikt iedereen over een aantal ‘kengetallen’: de getallen die een mystieke waarheid over jou vertellen en die je levenspad afbakenen, zodat jij jouw weg kunt vinden naar de oorsprong en de waarheid.

Getallen bevatten - in hun schijnbare eenvoud - een universele waarheid, ze overstijgen de verschillen tussen mensen en culturen. Het maakt geen verschil waar je woont, welke taal je spreekt of wat je gelooft, als je naar de markt gaat en drie vingers opsteekt bij een appelkraam, dan begrijpt de koopman dat je 3 appels wilt.

Maar getallen kunnen ons veel meer vertellen dan hoeveelheden of aantallen. Volgens numerologen spreken zij een symbooltaal die ons de weg kan wijzen en numerologie is de mystieke leer die ons helpt om de taal van getallen te ontcijferen. “De westerse Numerologie is ontwikkeld door de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras,” vertelt numerologe en holistisch coach Marleen van Wegberg. “In zijn tijd maakte de getallenleer nog geen onderscheid tussen de rekenkundige en de mystieke betekenis van getallen. Hij zag getallen als vormen van energie. Elk getal heeft een eigen frequentie, een trillingsniveau en daarin zit een boodschap versleuteld. Ik zeg altijd dat getallen de heldere bakens van licht zijn op het levenspad dat onze ziel aflegt. Ook de kabbala, de joodse mystiek die in de twaalfde eeuw ontstond werkt met getallen en kent een eigen, complexe toepassing van de wijsheid die getallen in zich dragen. Uitgangspunt is dat God alles schiep aan de hand van de Sefirot (tien getallen) en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.”

Een Numeroloog gebruikt als basis je geboortedatum want daarin zitten een aantal getallen die kenmerkend voor jou zijn. Daarnaast gebruikt zij of hij de geboortenamen die worden omgezet naar getallen. Deze combinatie van getallen vertellen wie je bent, wat je hier op aarde komt doen en komt leren. Al je persoonlijke getallen vertegenwoordigen een eigen stukje van jouw ‘levensverhaal’. Zo is er een getal dat staat voor je levenslot, een zielsgetal, een getal dat je persoonlijkheid onthult et cetera. Zo’n levensverhaal kan het aanknopingspunt zijn voor een gesprek waarbij je tot dieper inzicht komt. Het kan ook helpen om keuzes te maken of antwoorden te vinden als je door een crisis gaat. Van Wegberg: “Uit de geboortedatum kun je al heel veel informatie halen want die geven het zielsgetal, het levensdoelgetal en de getallen die je levenslessen vertegenwoordigen. De getallen die van de naam worden afgeleid geven informatie over het levenslot en de persoonlijkheid. Elk getal heeft in de aardse dualiteit kwaliteiten en valkuilen. Hoe kun je daar het beste mee omgaan, dat is de kracht van de numerologische consult die ik geef.

Veel mensen voelen dat ze een geluksgetal hebben. Vaak komt dat overeen met het zielsgetal of het levensdoelgetal.”

‘Als Numeroloog werk ik met de enkelvoudige getallen 1 tot en met 9 (over 0 later meer) en breng ik andere getallen terug tot deze fundamentele ‘bouwstenen’. vertelt Marleen. “Maar ze vormen ook een cirkel, want na 9 begin je weer bij 10, 11, 12 et cetera. Je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn na het doorlopen van de ontwikkelingsfases 1 tot en met 9 aan een nieuwe fase begint, maar dan op een hoger bewustzijnsniveau. Net als een spiraal die steeds verder omhoog cirkelt in de ruimte. Deze getallen geven ook fases aan in de schepping, dat zien we terug in de Bijbel in het boek Genesis, maar hetzelfde principe is van toepassing op een menselijk idee dat we vormgeven in de wereld. Ik noem dat het algoritme van de schepping. Daarnaast is er een beperkt aantal meestergetallen, die we niet terugbrengen naar grondgetal”.

Goede en slechte getallen bestaan volgens Marleen niet. “Of het nummer van het huis waar je woont ongunstig is of gunstig, dat is slechts interpretatie. De getallen die je onderweg in je leven tegenkomt hangen samen met bepaalde ervaringen en dat geeft aanvullende informatie. Als je bijvoorbeeld in een huis woont op nummer 8 dan staat dat voor hard werken, maar ook voor karmische relaties, die dan op je pad kunnen komen. Dat is blijkbaar wat je ziel wil ervaren. En daar past dan een huis bij met nummer acht. Het is niet zo dat de getallen je beïnvloeden, het zijn alleen maar richtingaanwijzers. Jij maakt zelf je keuzes. Je kiest op zielsniveau zelfs je geboortedatum.

We komen op aarde om te groeien in bewustzijn. Die groei ontstaat door beweging en beweging ontstaat als er spanning is tussen willen en kunnen. Dan is er sprake van een uitdaging. De getallen helpen je te ontdekken welke uitdagingen dat specifiek voor jou zijn. Het helpt je om te begrijpen waarom je in bepaalde situaties terechtkomt of vastloopt en het helpt je om te zien wat je kunt doen om weer door te groeien.”

Wat moeten we met het getal 0? Binnen de wis- en rekenkunde is 0 helemaal geen écht getal: het wordt gebruikt om de afwezigheid van iets aan te geven. Nul heeft de vorm van een cirkel, waarin we oneindigheid kunnen zien, want je kunt de cirkel eindeloos doorlopen, zonder dat je ooit een eind of een begin kunt ontdekken. Binnen de numerologie staat het symbool voor de oerbron, de goddelijke of scheppende energie. Als de mens alle getallen heeft doorlopen, van 1 tot en met 9, begint hij opnieuw op een hoger bewustzijnsniveau: bij 10, dat wil zeggen 1 met een 0 erachter.

Veel mensen zien 13 als een ongeluksgetal. Vooral rond vrijdag de dertiende bestaat nog steeds bijgeloof, al is het maar in de vorm van grapjes. Marleen geeft in haar boek juist aan dat 13 een bijzonder krachtig getal is, verbonden is met transformatie en verlichting. “De heftige energie van 13 vinden we moeilijk en daarom maken mensen er een ongeluksgetal van maar 13 staat voor compleet-zijn. Jezus had twaalf apostelen, hij was zelf het middelpunt, nummer dertien. Diegene met het hoogste bewustzijn die volledig meester was over zijn lichaam en geest. Door zijn verlichting ging hij de mensheid voor in het verhogen van het bewustzijn. Ook in de klok zien we het getal dertien: er zijn twaalf cijfers en er is een dertiende punt: het middelpunt. Het is eigenlijk een heel mystiek getal, maar het kent geen halve maatregelen. Het getal dertien verlangt alles of niets.”

Dertien is ook het getal van de maan en de vrouwelijke energie: er gaan dertien manen in een jaar, oftewel dertien vrouwelijke cycli van 28 dagen, dat is 364 dagen (en dan houden we nog één dag over). Dat de kalender 12 maanden kent met een rommelig patroon van 28, 29, 30 of 31 dagen per maand hebben we te danken aan het invoeren van de Juliaanse kalender in 45 voor Christus, door de Romeinse keizer Julius Ceasar. Sommige mensen zoals kunstenaar en Maya-kenner José Argüelles (1939-2011) pleiten voor het invoeren van een kalender met dertien maanden, die veel beter aansluit bij de (of misschien zelfs onze) natuur. Niet voor niets zagen de Maya’s het getal 13 als het getal dat symbool was voor leven vanuit de vrouwelijke intuïtie: een voorwaarde om liefde en wijsheid uit de goddelijke bron te ontvangen.

Bij de Maya vertegenwoordigen de getallen 1 tot 13 elk een bewustzijnsniveau waarbij 13 het hoogste goed is: die getallen zijn de 13 tonen van de schepping. Daarnaast kennen ze een ritme van 20 verschillende archetypes die elk over een bepaalde periode regeren en die de basis vormen van de Tzolk’in kalender. De Maya’s kennen een kosmische cyclus van 26.000 jaar. In die tijd maakt ons zonnestelsel precies een omwenteling om zijn as. Deze omwenteling gaat gelijk op met het verschuiven van de (sterrenkundige) Dierenriem ten opzichte van de aarde. Recent zijn de Dierenriemtekens een positie opgeschoven, waardoor we niet langer in het tijdperk van Vissen leven, maar in het tijdperk van Waterman. Dat zou samengaan met de overgang van de vierde naar de vijfde dimensie. Wat betekent dat ons bewustzijn een groeispurt maakt (we worden bewuster, komen tot een dieper inzicht van onze taak op aarde).

Sinds de zonnewende in 2012 (op 20-12-2012) zou dit nieuwe tijdperk zijn aangebroken en heeft ons bewustzijn een stap gezet in de richting van mededogen en onvoorwaardelijke liefde. Dat zal leiden tot vrede en eenheid maar eraan vooraf gaat een periode van chaos, waar we nu middenin zitten. Anderen zijn bang dat het ‘einde van de Maya-kalender’ samenvalt met de vernietiging van de mensheid.

Misschien behoor je ook tot de mensen die vaak als ze toevallig op de klok kijken, zien dat het 11:11 is, elf over elf. Volgens sommigen binnen het New Age gedachtengoed is dit een fenomeen dat wijst op bewustzijnsverhoging. Het zou erop wijzen dat je op het juiste pad zit. De getallen 11:11 helpen de overgang van dualiteit en afscheiding naar eenheid en verbondenheid.

Het jaar waarin we momenteel leven is vanuit de Numerologie gezien ook bijzonder. Het jaar 2020 bevat het getal 22. Dat betekent dat het een bepalend en cruciaal jaar is, vertelt Marleen. “22 is een meestergetal; het staat symbool voor de meesterbouwer. De meestergetallen geven een grote belofte van groei, die gepaard gaat met even grote uitdagingen. Omdat 2 het getal is van vrouwelijkheid, gaat dit jaar over intuitie en vrouwelijk leiderschap. Het grondgetal van 22 is vier, de optelsom van twee en twee. Het getal vier is verbonden met de aarde. Het getal 22/4 geeft aan dat het nodig is om met onze voeten op de aarde te blijven maar toch te handelen vanuit een hoger bewustzijn. We worden uitgedaagd om beter voor moeder aarde te zorgen, anders omgaan met haar en met alles dat zij ons schenkt, alles dat leeft op deze planeet.. Het leven is namelijk met de vrouwelijke energie verbonden, omdat vrouwen het leven schenken. De grote uitdaging voor ons als mensheid is om vanuit eenheid te gaan denken en handelen in plaats van vanuit dualiteit. Het getal 22 wijst ons daarbij voor dit jaar de uitdagingen en aandachtspunten, maar ook de grote potentie die we kunnen aanwenden voor structurele veranderingen.

Getallenbetekenis in het kort

Wie echt alles wil weten over de leer van de getallen, kan het best een cursus Numerologie volgen. Door in het Numerologieboek dat Marleen heeft geschreven de getallen rustig te bestuderen kom je al tot inzicht over hun betekenis. Waar zou een 1 voor staan? Of een 4? Een goed begin bij de interpretatie is dat de even getallen 2, 4, 6 en 8 vrouwelijk, ontvankelijk zijn. De oneven getallen 1, 3, 5, 7, 9 zijn mannelijk, actief. Hierna in het kort enkele kenmerken van de getallen.


1 mannelijk, individualiteit, leider, pionier, eenheid, geboorte, zelfbewustzijn, daadkracht, yang, energie

2 vrouw, dualiteit, samen, yin, moeder, geheimzinnig, melancholisch, bemiddelaar, vredestichter, samenwerking, dienstbaar

3 kind, expressie, kunstenaar, originele denker, sociaal, zelfontplooiing, drie-eenheid, sensitief, intuïtief.

4 aarde, wet, strengheid, structuur, materie, praktisch, discipline, stabiliteit en verantwoordelijkheid, orde en regelmaat.

5 vrijheid, harmonie tussen lichaam en geest, objectief, mentaal, ongebondenheid, onafhankelijkheid.

6 harmonie, creatief, rechtvaardig, vredelievend, plichtsgetrouw, scherpe waarneming, sympathiek, betrouwbaar.

7 mystiek, innerlijke wijsheid, spiritueel, introspectie, sterke intuïtie, liefde voor de aarde en de natuur, leergierig

8 kracht, macht, verantwoordelijkheid, erkenning, vastberadenheid, discipline, reïncarnatie, karmische relaties, ambitieus, succes

9 inwijding, onvoorwaardelijke liefde, idealisme, wijsheid, mededogen, inspiratie, flexibel, inzicht, spiritueel

Meestergetallen

De getallen 11, 22, 33, 44 en 55 zijn speciale getallen. Als ze aanwezig zijn in je numerologisch profiel wijst dat op bijzondere talenten waarin je ‘meesterschap’ zou kunnen bereiken. Vaak komen de meestergetallen ook met een grote uitdaging: het zijn sterke schouders die de ‘luxe’ van een meestergetal kunnen dragen.

11 inzicht, openbaring, creativiteit, helderziendheid en intuïtie, maar ook veel innerlijke strijd.

22 organisatietalent, tact, doeltreffendheid, leiderschap en diplomatie.

33 liefdestrilling op het hoogste, goddelijke niveau, compassie, mededogen, dienstbaar aan anderen, aan de maatschappij, bereid tot grote offers.

44 balans vinden tussen het materiële en het spirituele, kracht, ijver en ambitie om aan grote idealen te werken, adviseur.

55 verlicht bewustzijn, bevrijding van belemmerende patronen, overbrugging van tegenstellingen, bezieling en waarheidszoeker

De Bijbel: Vijf broden en twee vissen

In de Bijbel worden vaak getallen genoemd. Jezus ging veertig dagen naar de woestijn, net als het Joodse volk dat veertig dagen door de woestijn trok. Veertig staat voor een aardse beproeving. Vaak wordt er ook gesproken over het getal 7, dat is het mystieke getal. Het is de som van vier en drie: vier is de aardse basis, drie is de heilige drie-eenheid. Daarom gaat zeven over de overgang van de materiële naar de spirituele dimensie en over de heelheid van de mens, waarin het aardse en spirituele samenkomen. Dat zien we ook weer terug in de vertelling waarbij Jezus een grote massa mensen voedt met 5 broden en 2 vissen: het gaat niet letterlijk om brood en vis maar om spirituele voeding: 2 en 5 = 7.

Bron: Numerologie – een mystieke reis langs de getallen – Marleen van Wegberg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram